برگزارکننده دوره های آموزشی علوم بهره وری ذهن وطب مکمل.

پیشگفتا ر

در علم  پزشکی  گروهی از بیماری ها تحت عنوان بیماری های روان – تنی  وجود  دارند که منشاء آنها افکار منفی و مشغله های ذهنی مخرب هستند : که درمان این بیماری پیچیدگی های خاص خود را دارد که ممکن است سالها بطول  انجامد با توجه  به موضوع فوق ابتدا باید این سوال را برسی  نماییم  که : آیا  تصویر سازی ذهنی  می تواند  به بیماری ها کمک  کند ؟ در طول  روز هزاران فکر  به  ذهن ما  میرسد که نیمی  از آنها افکار منفی هستند  این افکار تاثیر مستقیم بر نوع احساس و رفتار ما دارند ؛ افکار مثا به اسب چابکی هستند که اگر رام و مهار نشوند به هر جایی سر می کشند و این حرکت کنتر ل نشده  آن بعضا  سبب ایجاد عوارض جسمی و روحی در زندگی انسان می شود در حا لی که با یا د گیری  نحوه کنترل و هدایت  آن  در مسیری  هدف دار به ابزار قدرتمندی  برای  رسیدن  به اهداف  تبدیل می گردد ؛ این تصاویر علاوه  بر تاثیر بر حا لات  روانی ؛ بر عملکرد فیزیو لوژیک بدن نیز موثرند چون هر فکری که به ذهن می رسد ؛ تفاسیر و تجارب مربوط به آن بلا فاصله سبب فعال شدن مراکز عصبی در مغز و ارسال پیغام متناسب با آن به تمامی اعضای بدن شده و جسم نیز مطابق با آن واکنش  نشان می دهد ؛ ساده  ترین  مثال در این رابطه  تداعی  تصویر و فکر میوه های  ترش مزه  نظیر لیموست که بلا فاصله باعث  ازدیاد  ترشح  بزاق در دهان می گردد اما توانائی  تصاویر ذهنی بسیار فراتر از اثر گذاری بر پاسخ های جسمی است تا آنجا که حتی می تواند بر وقایع عالم خارج موثر واقع شده و مسیر آنها را تغییر دهد از آنجا  که  تصمیم  گیری  و انتخاب هدف در ذهن خوداگاه ما به انجا م میرسد افکار مربوط به آن بلا فاصله مغز را به  فعا لیت   وا  میدارد ؛ مغز و  دستگاه عصبی  به مثا به  یک  ماشین  جستجو گر هدف بر اسا س  فرمانهای  دریافتی عمل  میکند  که   اصطلا حا  آنرا : servo - Mechanism  - می خوانند ؛ یعنی فقط کافیست  که  فرمان را دریافت کند تا مکا نیسم های موفقیت خود به خود یا ASM  - در ناخو داگاه به راه افتا ده و راه رسیدن به هدف را خودش پیدا کند اما صدور فرمان برای این ماشین  تنها از طریق یک واسطه یعنی تصاویر ذهنی  امکان  پذیر ست  وجود  چنین مکانیسم هایی در ذهن منجر به پیدایش علم تصویر سازی ذهنی خلاق یا سایکو سایبر نیتیک ؛ شده که یکی از ابزارهای فکری موثر افزایش ارتباط با سرو مکانیسم مغزی است تا انسان را سریع تر سهل تر و با تنش کمتری به اهدافش برساند ؛ کلمه سایبر نتیک به معنی  سکان دار – است که اصل آن توسط فیزیک دانان و ریاضی دانان برای مطا لعه ماشین هائی به کار می رود  که  رفتار دنبال  کننده  هدف  را از خود  نشان  می دهند  و افزودند   پیشوند psycho somatic Disorders   ؛ اشاره به فکر و  ذهن انسان  این  روش ( تصویر سازی ذهنی )  یکی از ابزار قوی و برقرار کننده در  بسیاری ازامور است رهبران بزرگ از جمله به  کار  گیرندگان  آن هستند آنان امکانات بالقوه و احتمالات را  مجسم می کنند و  حتی جزئیات نقشه های  خود را  به دفعات  قبل از اجرا در ذهن برنامه  ریزی  کرده و به تصویر می کشند  با  این کار  سرو مکا نیسم  مغزی وارد  عمل شده و به  دلیل اثر فکر بر ماده  وقایع  عالم خارج را در جهت رسیدن به  هدف تعریف  شده شکل می دهد  تقریبا   قهرمانان جهان و سایر نخبگان  رشته های  مختلف در گروه  تصویر  سازان  ذهنی   قرار دارند  آنها  قبل از انجام  هر کار آن را به تصویر می کشند ؛ حس می کنند  و به  تجربه  می رسانند  این  افراد  در واقع   از نقطه  پایان  در  فکرشان    فعالیت  را  آغاز  می کنند  تغییر تصاویر  ذهنی از طریق  تصور  خلاق صورت  می پذیرد  که در نیم کره راست  یعنی  محل  مفاهیم ؛ احسا سات ؛ انگیزه ها و تصا ویر به  انجام می رسد این بخش با تصاویرذهنی به نحوی  ارتباط برقرار می کند که مغز را وادار به پذیرش قابلیت دسترسی به هدف  می سازد ؛ اما  این  روش  چگونه  با درمان ارتباط پیدا میکند ؟  در علم پزشکی  گروهی  از بیماریها  از بیماری ها  تحت عنوان بیماریهای روان – تنی ؛ وجود دارند که  منشاء  آنها  افکار منفی   و مشغله های  ذهنی  مخرب هستند ولی تجلیات  آن بصورت بیماری شدید در جسم تظا هر پیدا می کند گروه وسیعی از بیماریها ی پوستی ؛ اختلا لات  دستگاه  گوارش    بیماری های قلبی – عروقی – دردهای  مزمن و تخریب های بافتی مثل آرتروز ؛ دیابت و آرتریت روماتوئید  در این طبقه بندی جای می گیرند حتی پزشکان معتقدند که بسیاری از انواع  سرطان نیز منشاء ذهنی و روانی دارند ؛  با این  رویکرد  وقتی وجود   تصاویر  ذهنی و افکار منفی این چنین سبب بروز بیماری  می شود ؛ آیا  تغییر و تبدیل  آنها به  تصاویر مثبت و سازنده    نمی تواند   بیماری را درمان  کند ؟ مسلما  چنین  است  که می بینیم روش های  طبابت  روان – تنی   با  قدمت  چند  هزار ساله   اثر چشمگیری   در درمان  بیماریها  دارند این روش ها با بهره گیری  از اثر متقابل  ذهن و حسم و بر اساس شیوه های قدرتمند  اثر گذاری  عوامل فکری ؛  ذهنی  و رفتاری بر سلامتی ؛  به  درمان بیماری  می پردازند ؛  شکل گیری  این روش ها مبتنی بر اعتقاد به ارتباط  ذهن  و جسم  و اهمیت  ذهن  در بهبود بیماری هاست  که به  بیش  از2000 سال پیش باز می گردد : تصویر  سازی  هدایت   شده  ذهنی )  یکی  از  شاخه های طب روان – تنی است که  به  بیمار می آموزد  از نیروهای  خود   درمانی اش   برای  حفظ و باز یابی   سلامتی – کاهش  استرس   و افکار منفی استفاده کند :

پایه گذاران  و مدافعان   این روش  معتقدند  تصاویر  ذهنی – یک  درمانگر   بالقوه  در وجود  ما  هستند  که   تسکین  درد ؛  تسریع روند بهبودی بیماری بازیابی  سلامتی را دارند آنها معتقدا تصاویر ذهنی حتی بر پاسخ  به درمانهای   داروئی  نیز اثر  مستقیم  دارند  با این وصف اگر باور نداشته باشیم  که  داروئی 

بر ما اثر دارد ؛  حتی در صورت   مصرف  آن  بر ما  بی اثر خواهد  بود  عکس این قضیه نیز صادق  است یعنی اعتقاد به تاثیر یک  دارو یا روش بی اثر و مشاهده  بهبود بیماری  همان  چیزی  که  به آن اثر دارو نما یا پلاسبو )  گفته می شود  و موید   نقش  ذهن  بر درمان  بیما ری هاست :   دکتر هربرت  بنسون  استاد ومحقق   دانشگاه   هاروارد   و بنیان  گذار  موسسه طب روان  – تنی طی   بیش از سی سال  تحقیقات  و کار بالینی  کارائی  روش های   فوق ر  به اثبات  رسانده  است   وی معتقد  است  که وجود تصویری از بهبود ی در ذهن  بیمار  و درمانگر  یا آنچه  ما نام باور  بر آن می نهیم عامل درمان  بیماری ها  در 50 تا 90 درصد از  موارد   است : تحقیقات دانشگاهی و با لینی متعد دی به انجام  رسیده اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم : *کاهش عوارض شیمی درمانی و افزایش  توان مقا بله در بیماران سرطانی –  دانشگاه ایا لتی اوها یو : * افزایش  سلولهای  ایمنی موسوم به NKC  (ه)- دانمارک : *بهبود عملکرد نوتروفیل های سیستم ایمنی ؛دانشگاه  ایا لتی  میشیگان : * کاهش تواتر ابتلا  به زخم های دهانی؛ دانشگاه علوم پزشکیcase western اوهایو : * افزایش  سلولهای  ایمنی ( NKC  ) در بیماران مبتلا  به سرطان های  متا ستا تیک  : * تغییر در سیکل ماهانه  و کاهش علائم PMS)  ) در زنان 21 تا 40 سا له ؛ بیمارستان عمومی ماسا چوست ؛ بوستون نکته  قابل  توجه  اینکه  کلیه  مشاهدات  فوق  پس  از تصویر سازی ذهنی در مورد هدف مورد نظر به وقوع پیوسته اند : همانطور که قبلا نیز اشاره شد گروه وسیعی از بیماریها شامل دردهای مفصلی ؛ سندروم خستگیمزمن ؛  فشار خون ؛ بیماریهای قلبی ؛ عروقی ؛ دردهای مزمن ؛ ناباروری ؛ سردرد های میگرنی ؛ دیابت ؛ سندروم  پیش از قاعدگی ( PMS  ) و بیماری های  دستگاه گوارش ؛   تحت  تا ثیر تجسم هدایت شده و ایجاد باور به بهبودی در بیمار ؛ درمان پذیرند 0 حتی در موارد ابتلا به ایدز و سرطان نیز با افزایش فعالیت سیستم ایمنی می توان  به بالا  بردن توان مقا بله و کاهش علائم  کمک کرد گر چه  گزارشاتی  از فرو پاشی و ناپدید شدن توده های بدخیم از تصویر سازی ذهنی فردی یا گروهی در مورد انهدام  تومورها سرطانی نیز در دست است 0

 اکنون به اطلاع تمامی شما دوستان گرامی میرسانم اگر تمایل به درمان این نوع بیماریها دارید ویا مشتاقید درآرامش کامل زندگی کنید بهترین مربی برای برگزاری دوره های آموزشی علوم بهره وری ذهن در خدمت شماست با ۲۵ سال سابقه تحقیق وپژوهش درزمینه این علوم -

 
نوشته شده توسط مهران در ساعت 22:54 | لینک  |